Executive MBA

 • Studium naživo - řešíte reálné situace ze svého manažerského života, diskutujete témata, která vás zajímají a získáváte názory od ostatních spolužáků i lektorů z praxe
 • Nejste v tom sami - po celou dobu studia jste součástí studijní skupiny, ve které spolupracujete a podporujete se navzájem
 • Kontakty napříč obory - složení skupiny je pestré, vašimi spolužáky mohou být například manažer z velké korporace, vlastník malé rodinné firmy, vedoucí oddělení krajského úřadu, či projektový manažer, personalista, …
 • Pracujete, žijete a studujete - studium je naplánováno do dvou let proto, abyste ho pohodlně zvládali v kombinaci s prací a rodinou
 • Zaměřeno na spolupráci - zlepšíte své dovednosti, jak do řešení zapojit lidi okolo sebe, jak pracovat v týmu a s týmem
 • Zlepšení manažerského stylu - zdokonalíte se ve vedení lidí, v podpoře jejich motivace, v práci se zpětnou vazbou, v naslouchání, prostě ve všem, co patří do tzv. měkkých kompetencí manažera
 • Ucelený pohled na management - naučíte se více zvažovat souvislosti mezi jednotlivými oblastmi managementu, inspirujete se v řešení z jiných oborů, naučíte se domyslet teorii tak, aby fungovala ve vaší organizaci
 • Viditelné výsledky - poznatky získané během studia využijete k tomu, abyste uměli navrhnout a úspěšně realizovat takové změny, které naplní vaše manažerské vize

Začínáme 24. 5. 2024

24
měsíců
studia
16
výukových
dní
5
praktických
studií
1
závěrečná
práce

Obsah studia

Studium Executive MBA se skládá z pěti hlavních vzájemně provázaných modulů. Každý modul obsahuje několik předmětů. Všechny moduly jsou zakončeny praktickou případovou studií zpracovávanou v týmech 3-4 studentů.

Strategické řízení

Tímto modulem celé studium začíná a je zaměřen na dlouhodobé cíle, kterých chcete ve své organizaci dosáhnout. Dozvíte se, jak sestavit vizi a misi, jak zahrnout všechny zájmové strany a jak sestavit a udržovat strategii, která bude zohledňovat klíčové vlivy jak z prostředí (trhu), tak z vnitřku vaší organizace. Součástí modulu jsou i další předměty věnované např. leadershipu - manažerskému stylu a krizovému managementu.

Marketing a komunikace

V rámci modulu budete přemýšlet na jaké zákazníky se chcete v rámci své organizace zaměřit. Budete se snažit dívat na to, co děláte, pohledem zákazníka a domyslet čím mu můžete být skutečně užiteční. Také se seznámíte s tím, jak zvolit vhodné způsoby a formy komunikace včetně marketingu na internetu. Také se naučíte sestavovat realistické marketingové plány a rozpočty.

Struktura a kultura organizace

Tento modul je zaměřen na vnitřní uspořádání vaší organizace. Na základě stanovené strategie a marketingového konceptu budete zvažovat použití vhodné organizační struktury, dozvíte se jak do struktury začlenit projektové řízení, či vhodné použití procesů. Dále zohledníte vhodné rysy firemní kultury, toků informací a seznámíte se se základy řízení větších organizačních změn.

Řízení lidských zdrojů

V oblasti řízení lidských zdrojů se seznámíte s koncepty motivace a jejím vztahem k pracovním výsledkům. Dozvíte se o zásadách stanovení výkonu, hodnocení a odměňování lidí. Jak plánovat a řídit dlouhodobý profesní a osobní rozvoj, seznámíte se s problematikou náboru a adaptace pracovníků. To celé završíte personálním plánováním a základy personální administrativy.

Finanční řízení

V rámci finančního řízení proberete hlavní principy finančního řízení organizace z pohledu manažera. Porozumíte hlavním finančním nástrojům a výkazům. Naučíte se jak sestavovat finanční plány a rozpočty v návaznosti na strategii, zákazníky a strukturu organizace. Dále zjistíte, jak nejlépe strukturovat manažerské účetnictví tak, aby vám pomáhalo v každodenním řízení a rozhodování.

Modul Strategické řízení
Mise, vize a strategie
Tvorba strategie
Leadership
Změnové řízení
Krizové řízení
Modul Marketing a komunikace
Strategický marketing
Taktický marketing
Marketingová komunikace
Marketingový proces
Digitální marketing
Modul Struktura a kultura organizace
Struktura organizace
Procesní přístup
Projektové řízení
Firemní kultura
Řízení informací
Kybernetická bezpečnost
Modul Řízení lidských zdrojů
Nábor a adaptační proces
Dlouhodobá motivace a hodnocení výkonu
Osobní rozvoj
Odměňování
Spolupráce v týmu
Time a stress management
Modul Finanční řízení
Finanční řízení pro manažery
Finanční výkaznictví
Cashflow a finanční analýza
Manažerské účetnictví a controlling
Rozpočtování a tvorba business plánů

Ostatní témata

Kromě výše uvedených hlavních modulů je studium doplněno dalšími tématy, které pomohou zvýšit vaše manažerské dovednosti. Můžete se tedy těšit na

 • Kritické myšlení
 • Krizové řízení a řízení změn
 • Marketing zaměřený na sociální sítě
 • Udržení kondice a zdraví životní styl
 • popř. další, dle složení skupiny aktuální, témata
Podrobné informace o Executive MBA vám rádi zašleme na váš e-mail

Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Přečíst
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení. Přečíst

Proč studovat Executive MBA na LIGS University?

 • Naši absolventi oceňují individuální a přátelský přístup
 • Máme více než 12 let zkušeností s rozvojem manažerů
 • Naši lektoři jsou lidé z praxe a různých oborů
 • Máme mezinárodní akreditaci ASIC Premier University
 • Získáte titul a diplom vydaný americkou univerzitou
 • Umožňujeme splácet školné ve více splátkách bez navýšení ceny

Reference

Ing. Tomáš Kolář, MBA

“Studium programu Master of Business Administration (MBA) na LIGS University doporučuji všem, kteří mají ambice si zvýšit kvalifikaci, získat nové znalosti a dovednosti a poznat nové kolegy a to vše velmi praktickou formou prostřednictvím tutorů přicházejících výhradně z praxe a byznysu.”

Ing. Tomáš Kolář, MBA
Chief Executive Officer (CEO) a Managing Director
LINET spol. s r.o.


Ing. Alena Friedel, MBA

“MBA jsem chtěla studovat již dlouho, ale vždycky do toho přišlo něco, kvůli čemu jsem si říkala „teď ne“ a pořád jsem to odkládala. Pak jsem viděla váš inzerát, podívala se na váš web a řekla jsem si „toto je ono“. Studium mi dalo určitě hodně, líbila se mi různorodost předmětů, získala jsem spoustu poznatků. Studium také zahrnovalo psaní prací, což nebylo jednoduché, protože člověk se opravdu zamýšlel nad spoustou věcí. Dále jsem potkala velmi zajímavé lidi a vzpomínám na to ráda.”

Ing. Alena Friedel, MBA
HR Director
Volvo Truck Czech s.r.o.


Rostislav Němec, MBA

“Velmi pozitivně hodnotím odbornost lektorů, kteří jsou většinou profesionálové ve svém oboru. Obzvlášť jsem oceňoval formální i neformální diskuse a rozhovory, které jsme měli možnost s lektory pravidelně vést a to ať již při tutoriálech, zkouškách či při jiných příležitostech. Je velice přínosné, pokud dané téma můžete probrat s někým, kdo je z branže jako vy a ne s člověkem, který zná praxi pouze „z knížek“. Velkým přínosem pro mne byla i skutečnost, že se zde samozřejmě seznámíte s mnoha lidmi z odlišných profesí, s různými názory, což vedlo většinou k zajímavým odborným diskusím.”

Rostislav Němec, MBA
Managing Director for Czech and Slovak Republic
HARIBO CZ/SK

Podmínky přijetí

Co musíte splňovat, jako uchazeč o studium Executive MBA?

 • Znalost českého či slovenského jazyka
 • Vysokoškolské vzdělání nebo středoškolské vzdělání a manažerskou praxi

Před zahájením studia od vás potřebujeme v elektronické podobě:

 • Vyplněnou přihlášku ke studiu
 • Profesní životopis
 • Kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Cena studia

195 000 Kč bez DPH

Cena je konečná, zahrnuje všechny materiály potřebné ke studiu a dále ubytování a stravu na tutoriálech.

Platbu lze bez navýšení celkové ceny rozdělit na 2, 4 nebo 8 splátek.

Nezávazná poptávka studia Executive MBA
Souhlasím se zpracováním osobních údajů. Přečíst
Souhlasím se zasíláním obchodních sdělení. Přečíst